Talous ennen kaikkea?

Perinteisesti taloustiede, tai ainakin taloustieteeseen tukeutuva politiikka näkee ihmisen oman edun tavottelun tärkeimpänä taloutta ohjaavana voimana. Jos taloustiedettä ajatellaan vain yritysten näkökulmasta, se varmaan pitää paikkansa. Yritysten, ainakin suurten yritysten ainoa tehtävä on tuottaa mahdollisisimman paljon voittoa. Pitäisikö yrityksillä olla moraalia? Ainoastaan silloin jos se lisää voittoja. Jos yrityksille yritetään antaa moraalisia velvoitteita, pistetään silloin kyllä pukki kaalimaan vartiaksi. Yhteiskunnan on pidettävä huolta siitä, että yritykset toimivat yhteiskunnan ja siis kansalaisten kannalta riittävän hyvin.

Taloustiede käsittelee myös muuta taloutta: kansantaloutta, valtiontaloutta, kunnallistaloutta, yksityisen ihmisen taloutta. Kaiken talouden ainoa ihmiskuva ei vain voi perustua pelkkään ahneuteen.

Taloutta voidaan ajatella toisinkin. Filosofi Eero Ojanen puhuu talonpidosta. Talonpitoajatus sisältää paljon enemmän elementtejä ihmisen elämästä kuin talous. Siihen kuuluu myös toisista huolen pitäminen. Siihen sisältyy sana"koti".

Useat naistutkijat ovat taloustieteessä osoittaneet "perinteisen" taloustieteen ihmiskäsityksen virheellisyyden.

Hyvinvointi kasvaa työstä, mutta ei vain palkkatyöstä, vaan kaikesta työstä. On helppo ymmärtää, että esimerkiksi ruuan valmistus lisää ihmisen hyvinvointia riippumatta siitä maksetaanko siitä palkka vai ei.

Mutta ketkä saavat työn hedelmät? Sekö joka laittaa ruokaa palkatta? Toki syöminen lisää hyvinvointia, mutta myös toisille tehty ruoka parantaa toisten hyvinvointia. Mitä eroa on palkallisen ja palkattoman ruuanvalmistuksen välillä?

Eniten hyötyy kuitenkin se, jonka ei tarvitse maksaa työstä palkkaa. Kuka se on?

Tänä päivänä se on mm. se, joka sanoo, että koneiden hoivaaminen on arvokkaampaa kuin ihmisten.

Hiljattain ilmestyneessä tutkimuksessa todetaan kuinka 1990-2002 välisenä aikana käytettävissä olevat tulot ovat lisääntyneet eri tuloryhmissä. Alimmassa tuloluokassa (kymmenyksessä) kasvu oli huimaavat 1,1% ylimmässä tuloluokassa 44%. Keskimäärin tulot lisääntyivät. 19, 3%. Rikkaimmalla prosentilla näkyi vaatimaton 121,9% nousu. Ja vaatimukset veronalennuksista senkun jatkuvat.

Jos kaikki antaisivat kykyjensä mukaan, kaikki voisivat myös saada tarpeittensa mukaan.

Kilpailu Talous Tuotanto Maapallo Terrorismi Kasvu   Pekan kotisivulle